BRZE ADAPTACIJE I RUŠENJA

  • Rušenja pregradnih i nosivih zidova
  • Skidanje keramike
  • Skidanje svih vrsta podnih obloga (parket, laminat, glazura i beton)
  • Skidanje stropova
  • Obijanje žbuke
  • Demontaža sanitarija
  • Demontaža vrata i štokova
  • Ručni iskopi svih vrsta