ODVOZ OD VAŠE LOKACIJE DO DEPONIJA:

  • stari namještaj
  • smeće
  • šute u vrećama
  • ostalo

 

Cijena je od 200 kn uz utovar i istovar. Djelatnik se naplaćuje 50 kn po satu.

Sav otpad zbrinjavamo zakonski i naplaćuje se prema količini.